Jaké živičné pásy používáme.

Elastek 40 special Dekor

Použití pásu a příklady uplatnění
ELASTEK 40 (50) SPECIAL ve variantě DEKOR se uplatňuje jako vrchní pás v nových povlakových krytinách. Kvalita asfaltové hmoty i nosné vložky umožňuje použití pásu i v místech zvýšeného namáhání.

ELASTEK 40 (50) SPECIAL ve variantě MINERAL se používá jako spodní pás pod variantu DEKOR v souvrstvích klasických střešních skladeb a jako horní pás hydroizolačních souvrství ve skladbách, kde je hydroizolace kryta dalšími vrstvami (např. inverzní střešní skladba, skladba s násypem apod.). Pás ve variantě MINERAL nelze vystavit dlouhodobému působení UV záření.

ELASTEK 40 (50) SPECIAL ve variantě MINERAL se používá jako izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti, tlakové vodě i radonu (dimenze izolačního souvrství Vám dle zadaných podmínek doporučí technici společnosti DEKTRADE). Pás svými parametry odpovídá vysokým nárokům na spolehlivost hydroizolace spodní stavby.


Charakteristika pásu
Hydroizolační pás z asfaltu modifikovaného SBS kaučuky s vložkou z kvalitní polyesterové rohože. Pás je určen pro izolace všech částí staveb. Kvalita asfaltové hmoty i nosné vložky umožňuje použití i v místech zvýšeného namáhání. Vysoká pevnost i průtažnost

Nosnou vložku pásu tvoří kvalitní polyesterová rohož. Vlastnosti tohoto materiálu dávají pásu vysokou průtažnost při zachování značné pevnosti.


Kvalitní asfaltová hmota
Silná modifikace asfaltové hmoty SBS kaučuky dodává pásu vynikající elasticitu a ohebnost i při extrémních teplotách.


Povrchová úprava
MINERAL – pískovaný povrch DEKOR – břidličný posyp v několika barevných odstínech


Ochrana proti UV záření
Pás ELASTEK 40 (50) SPECIAL ve variantě DEKOR se vyrábí s ochranným břidličnatým šupinatým posypem, který chrání asfaltovou hmotu proti vlivům UV záření, snižuje povrchovou teplotu a zvyšuje estetický dojem střechy.


Záruka 10 let
Výrobce poskytuje 10-ti letou záruku na kvalitu materiálu.

Převzato z www.dektrade.cz

placeholder
Přejít nahoru